Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Επιστολη Ιερεμιου 1:60 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Επίσης και η αστραπή όταν λάμψει, φαίνεται παντού. Το ίδιο και ο άνεμος πνέει παντού στη χώρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Επιστολη Ιερεμιου 1

Θέα Επιστολη Ιερεμιου 1:60 σε αυτό το πλαίσιο