Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 34:15 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Να μη συνάψετε, λοιπόν, συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας εκείνης, γιατί, όταν αυτοί τελούν λατρεία αθέμιτη στους θεούς τους και θυσιάζουν σ’ αυτούς, υπάρχει φόβος να σας προσκαλέσουν να φάτε απ’ αυτά που θυσιάζουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 34

Θέα Εξοδοσ 34:15 σε αυτό το πλαίσιο