Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 13:13 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Κάθε πρωτογέννητο πουλάρι, όμως, θα το εξαγοράζετε με ένα αρνί ή μ’ ένα κατσίκι. Αν δεν θέλετε να το εξαγοράσετε, πρέπει να του σπάσετε το σβέρκο. Επίσης κάθε πρωτότοκο γιο σας θα τον εξαγοράζετε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 13

Θέα Εξοδοσ 13:13 σε αυτό το πλαίσιο