Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 12:13 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων: Να σέβεσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές του· αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 12

Θέα Εκκλησιαστησ 12:13 σε αυτό το πλαίσιο