Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Βαρουχ 5:9 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Πράγματι, ο Θεός θα οδηγήσει τον ισραηλιτικό λαό με χαρά κάτω από το φως της δόξας του· μετά θα τους δείξει την ευσπλαχνία του και θα τους λυτρώσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Βαρουχ 5

Θέα Βαρουχ 5:9 σε αυτό το πλαίσιο