Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Βαρουχ 4:36 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Στρέψε το βλέμμα σου εκεί που ο ήλιος ανατέλλει, Ιερουσαλήμ, και δες τη χαρά που έρχεται σ’ εσένα από το Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Βαρουχ 4

Θέα Βαρουχ 4:36 σε αυτό το πλαίσιο