Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 6:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Καλή μου, είσαι ωραία όπως η Θίρσα,χαριτωμένη όπως η Ιερουσαλήμκαι τρομερή καθώς στρατιές με φλάμπουρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 6

Θέα Ασμα Ασματων 6:4 σε αυτό το πλαίσιο