Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 9:17 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Όταν η νεφέλη σηκωνόταν πάνω από τη σκηνή, τότε ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες· και στον τόπο όπου στεκόταν η νεφέλη, εκεί στρατοπέδευαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 9

Θέα Αριθμοι 9:17 σε αυτό το πλαίσιο