Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 28:12 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ως αναίμακτη προσφορά θα προσφέρετε ψιλό αλεύρι ανακατωμένο με λάδι, τρία δέκατα του εφά για κάθε μοσχάρι, δύο δέκατα για κάθε κριάρι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 28

Θέα Αριθμοι 28:12 σε αυτό το πλαίσιο