Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 16:29 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν με φυσιολογικό θάνατο, κοινό για όλους, τότε δεν με έστειλε ο Κύριος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 16

Θέα Αριθμοι 16:29 σε αυτό το πλαίσιο