Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 1:12 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Φωτιά θα στείλω στη Θαιμάν και θα καταστρέψει της Βοσρά τα ανάκτορα».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 1

Θέα Αμωσ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο