Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 3:5 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Μπροστά του προχωρεί αρρώστια,πανούκλα ακολουθεί τα βήματά του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 3

Θέα Αββακουμ 3:5 σε αυτό το πλαίσιο