Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 3:18 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

ωστόσο εγώ θ’ αναγαλλιάζω για τον Κύριο,θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 3

Θέα Αββακουμ 3:18 σε αυτό το πλαίσιο