Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:1 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Εσύ, όμως, να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:1 σε αυτό το πλαίσιο