Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 9:29 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Και πάλι ο Ησαΐας το προφήτεψε καθαρά: Αν ο παντοδύναμος Κύριος δε μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδομα, θα εξομοιωνόμασταν με τα Γόμορρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 9

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 9:29 σε αυτό το πλαίσιο