Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 4:12 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έγινε πατέρας και των περιτμημένων· παιδιά του όμως είναι όχι μόνον όσοι έχουν περιτμηθεί, αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του προπάτορά μας του Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη απερίτμητος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 4

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο