Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 15:16 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

να κηρύττω τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Όταν κηρύττω το ευαγγέλιο, ενεργώ ως ιερέας του Θεού, για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτη από το Θεό, αγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 15

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 15:16 σε αυτό το πλαίσιο