Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 1:13 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Θέλω να ξέρετε, αδερφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω, για να έχω κάποιον καρπό και σ’ εσάς, όπως και στα άλλα έθνη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 1

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 1:13 σε αυτό το πλαίσιο