Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 2:8 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Σας παρακαλώ, λοιπόν, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο