Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:25 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα, υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή· για να λάβουν, εκείνοι ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:25 σε αυτό το πλαίσιο