Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:3 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:3 σε αυτό το πλαίσιο