Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 5:30 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και τα οστά του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 5

Θέα Προσ Εφεσιουσ 5:30 σε αυτό το πλαίσιο