Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 18:19 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Όταν έφτασε στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα εκεί, κι αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 18

Θέα Πραξεισ Αποστολων 18:19 σε αυτό το πλαίσιο