Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 9:33 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Και μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κωφάλαλος. Κι ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα!»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 9

Θέα Κατα Ματθαιον 9:33 σε αυτό το πλαίσιο