Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 7:10 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ή, αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 7

Θέα Κατα Ματθαιον 7:10 σε αυτό το πλαίσιο