Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 5:45 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου Πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 5

Θέα Κατα Ματθαιον 5:45 σε αυτό το πλαίσιο