Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 14:15 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός, και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για ν’ αγοράσουν φαγητά να φάνε».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 14

Θέα Κατα Ματθαιον 14:15 σε αυτό το πλαίσιο