Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 11:6 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Και μακάριος είναι όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σ’ εμένα».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 11

Θέα Κατα Ματθαιον 11:6 σε αυτό το πλαίσιο