Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 9:28 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα;»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 9

Θέα Κατα Μαρκον 9:28 σε αυτό το πλαίσιο