Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 4:22 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έτσι, δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δε θα γίνει φανερό ούτε μυστικό που δε θα φανερωθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 4

Θέα Κατα Μαρκον 4:22 σε αυτό το πλαίσιο