Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 3:32 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Γύρω του καθόταν πλήθος, και του λένε: «Η μητέρα σου και τ’ αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητούν».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 3

Θέα Κατα Μαρκον 3:32 σε αυτό το πλαίσιο