Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 2:17 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς αλλά οι άρρωστοι· δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 2

Θέα Κατα Μαρκον 2:17 σε αυτό το πλαίσιο