Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 14:48 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ο Ιησούς απευθύνθηκε σ’ αυτούς και τους είπε: «Ληστής είμαι, και βγήκατε με ξίφη και ρόπαλα να με συλλάβετε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 14

Θέα Κατα Μαρκον 14:48 σε αυτό το πλαίσιο