Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 8:54 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και του είπε δυνατά: «Κορίτσι, σήκω!»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 8

Θέα Κατα Λουκαν 8:54 σε αυτό το πλαίσιο