Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 18:17 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Σας βεβαιώνω πως όποιος δε δεχτεί τη βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δε θα μπει σ’ αυτήν».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 18

Θέα Κατα Λουκαν 18:17 σε αυτό το πλαίσιο