Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 1:47 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

και το πνεύμα μου νιώθει αγαλλίαση για το Θεό, το σωτήρα μου,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 1

Θέα Κατα Λουκαν 1:47 σε αυτό το πλαίσιο