Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 2:25 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Δε χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 2

Θέα Κατα Ιωαννην 2:25 σε αυτό το πλαίσιο