Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 19:15 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές: «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσέ τον!» Τους λέει ο Πιλάτος: «Το βασιλιά σας να σταυρώσω;» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Δεν έχουμε άλλον βασιλιά, εκτός από τον αυτοκράτορα».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 19

Θέα Κατα Ιωαννην 19:15 σε αυτό το πλαίσιο