Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:8 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Γιατί, αν όλα αυτά τα έχετε σε αφθονία, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι κι αποδοτικοί για να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο