Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 4:8 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί· η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και τη μελλοντική.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 4:8 σε αυτό το πλαίσιο