Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 4:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Καθετί που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό, και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο, όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 4:4 σε αυτό το πλαίσιο