Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 4:17 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας: Όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί κι εμείς ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο, όπως έζησε εκείνος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 4

Θέα Α΄ Ιωαννου 4:17 σε αυτό το πλαίσιο