Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 2:12 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Σας γράφω, παιδιά μου,για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 2

Θέα Α΄ Ιωαννου 2:12 σε αυτό το πλαίσιο