Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:20 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ⸀ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:20 σε αυτό το πλαίσιο