Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:16 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι ⸀παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ⸀ἐγκατέλιπον— μὴ αὐτοῖς λογισθείη—

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:16 σε αυτό το πλαίσιο