Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 2:17 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 2

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 2:17 σε αυτό το πλαίσιο