Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 8:12 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ⸀αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 8

Θέα Προσ Εβραιουσ 8:12 σε αυτό το πλαίσιο