Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 5:24 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ ⸀τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 5

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 5:24 σε αυτό το πλαίσιο