Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 24:18 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἐν ⸀αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 24

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 24:18 σε αυτό το πλαίσιο