Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 2:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 2

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 2:8 σε αυτό το πλαίσιο